Phyathai 3 family Social Point คือ

โปรแกรมการดูแลสมาชิกที่สามารถสะสมคะแนนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในเนื้อหาสาระ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างด้วยการ Like, Comment, Share, Reply บน Facebook Fanpage : www.facebook.com/Phyathai3Family/ รวมถึงสามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัล และสิทธิพิเศษมากมาย และสิทธิพิเศษที่มากกว่าจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


การสะสมคะแนนของสมาชิกเพียงใช้วิธีง่าย ๆ โดย

 1. สมัครสมาชิก Phyathai 3 family Social Point ได้ที่ phyathai3family.com/socialpoint
 2. ยืนยันความเป็นตัวคุณ Facebook Account พร้อมกรอกข้อมูลส่วนที่สำคัญ
 3. เลือกอ่านเนื้อหาที่คุณชื่นชอบ และให้ความสนใจผ่านการ Like, Comment, Share, Reply

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสะสมคะแนนผ่าน Phyathai 3 family Social Point ได้แล้ว

1. หากผู้ร่วมกิจกรรมทำการลบ Comment Share Reply และ Unlike Content ที่ได้ปฏิสัมพันธ์ไปแล้ว ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์เรื่องการรับของรางวัล
2. การร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกปฏิสัมพันธ์ยังคงอยู่บนหน้า timeline เท่านั้น
3. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544)
4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท ได้ท่านละ 1 ชิ้น
5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชี Facebook ที่มีตัวตนจริงและใช้งานได้ตามปกติทั่วไป และมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ

***ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัล จำนวนไม่เกิน 5 ชิ้นต่อของรางวัลเดียวกันและต่อคน***


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนน

 1. Like : มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน/การกด like
 2. Comment : มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน/ 1 comment
 3. Share : มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน/ 1 Share
 4. Reply : มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน/ 1 Reply
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของการให้คะแนน ( like, comment, share, reply ) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทีมงาน Phyathai 3 ไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ ได้
 8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 9. คะแนนที่สะสมได้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 10. สมาชิกที่แลกข้อรางวัล ต้องมาแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ด้วยตัวเองที่ โรงพยาบาลพญาไท 3 เท่านั้น
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน Phyathai 3 Social Point

 1. โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการแลก และลุ้นรับของรางวัลใข้งานผ่านเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point นี้ ("ข้อตกลงและเงื่อนไข")
  การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point
  หรือโดยการเลือก "ตกลง" เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อาจมีการแก้ไขเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บททั่วไป

 1. ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้โดยการใช้งานบนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point นั้น ถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้งาน
 2. เนื้อหา หรือกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point อาจมีการโฆษณา หรือจัดให้มีการร่วมกิจกรรมกับผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่น เฟซบุ๊ก หรือช่องทางอื่นๆ ได้ ในกรณีที่เป็นการใช้งานโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานอาจถูกร้องขอให้ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว

บัญชี: การลงทะเบียนและการยกเลิก

 1. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับคะแนน และมีสถานะในการแลกรับรางวัลที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point
 2. ในการสมัครสมาชิกเป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานได้ จังหวัดที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point กำหนด
 3. ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกผ่านทาง เว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point
 4. Phyathai 3 Social Point สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวทำการทุจริต ส่อเจตนาทุจริต
 5. หรือทำผิดกฏที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละแคมเปญ โดยคะแนน (Point)ที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บัญชี Phyathai 3 Social Point ของผู้ใช้งานอาจถูกยกเลิก หากผู้สนับสนุนพบว่าผู้ใช้งานประกาศหรือลงข้อความในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนาหรือพระมหากษัตริย์

การได้รับคะแนน (Point) และการแลกรับรางวัล

 1. ผู้ใช้งานจะได้รับคะแนน (Point) จากการ Like / Comment / Share / Reply และการร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้กำหนดขึ้นโดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้แจ้งกติกาการได้รับคะแนน (Point) ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้สนับสนุนเอง หรือผ่านช่องทางหรือเวบใซต์ของบุคคลที่สามก็ได้ทั้งสิ้น
 2. คะแนน (Point) ที่ผู้ใช้งานได้รับสามารถนำไปใช้แลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลาของแต่ละแคมเปญที่มีการประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point เท่านั้น ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนคะแนน (Point) ให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนน (Point) เป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. คะแนน (Point) ที่ได้รับจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากยังมีคะแนน (Point) สะสมอยู่ในบัญชีของผู้ใช้งานหลังวันที่ดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือยกเลิกคะแนน (Point) ออกจากระบบ Phyathai 3 Social Point โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หรือทราบถึงจำนวนคะแนน (Point) ที่จะหมดอายุลง
 4. ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบอันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล หรือคะแนน (Point) ที่สะสมไว้ของผู้ใช้งานสูญหาย ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตัดสินการใดๆ ที่เกี่ยวกับจำนวนคะแนน (Point) และการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา หรือจำนวนคะแนน (Point) ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการ Like / Comment / Share / Reply และการร่วมกิจกรรมต่างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  แคมเปญและการแลกรับรางวัล

 1. ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้สร้างและประกาศแคมเปญลงบนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point เพื่อให้ผู้ใช้งานแลกรับรางวัลตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าว โดยจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ
 2. เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัลตามแคมเปญแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีคะแนน (Point)เพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัลดังกล่าวหรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้งานมีคะแนน (Point) เพียงพอ ระบบจะอนุญาตในการติดต่อรับของรางวัล ในกรณีหากมีการแลกรับรางวัลบางประเภท หรือการรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point ที่ต้องมีการจัดส่ง ระบบจะร้องขอให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง ผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์ที่อยู่และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบหากของรางวัลจัดส่งไปไม่ถึงผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกที่อยู่ผิด
 3. เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกรับรางวัลแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่มีการคืนคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีหรือด้วยเหตุผลใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนน (Point) ในการแลกของรางวัล หรือคะแนน (Point) ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ Phyathai 3 Social Point โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้สนับสนุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด อันเป็นผลใหข้อมูลของแคมเปญถูกแสดงผิดไป ในกรณีการยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลดังกล่าว ผู้สนับสนุนจะคืนคะแนนให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ทั้งนี้จะไม่มีการคืนให้เป็นตัวเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ

  การจัดส่งรางวัล

 1. เมื่อระบบได้รับคำยืนยันการแลกของรางวัล และตัดคะแนน (Point) จากบัญชีของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งอีเมลให้กับผู้ใช้งาน
 2. ถ้าต้องมีการจัดส่ง ระบบจะร้องขอให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง ผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์ที่อยู่และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง โดยรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ใช้งานเฉพาะที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนโดยตรง
 4. ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์รางวัลใดๆ ต้องมาติดต่อรับของรางวัลที่โรงพยาบาลพญาไท 3
 5. ผู้สนับสนุนจะไม่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือคุณลักษณะใดๆ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มาจากบุคคลที่สาม ที่ผู้ใช้งานแลกรับ เนื่องจากคุณภาพ ความปลอดภัย หรือคุณลักษณะใดๆของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่บุคคลที่สามแจ้งไว้หากผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อศูนย์บริการของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆ เอง
 6. ภาษีอากร ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแคมเปญเป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น